Tänk på att:

  •  avtalet med Sparbanken Nord förutsätter att kortet läses i en terminal och att såväl kortinnehavare som kort är fysiskt närvarande vid tillfället.
  • alltid begära legitimation och notera legitimationsnumret på signaturkvittot i de fall signatur används.
  • kontrollera att namnteckningen på kort, legitimation och signaturkvitto stämmer överens.
  • vara misstänksam mot kontokort och ID-handlingar som ser underliga ut eller som bär spår av åverkan.
  • ett köp som går igenom i terminalen inte är en garanti för att betalningen görs av den rättmätiga kortinnehavaren. Det betyder bara att kortet inte är spärrat och att kortutgivaren har reserverat beloppet på kortkontot.
  • vara extra uppmärksam vid stora inköp.
  • aldrig ta betalt för varor eller tjänster som du inte säljer.
  • returer alltid ska göras till det kortnummer som användes vid köpet.
  • det i en del branscher finns en så kallad Signature on File, SOF. Den innebär att kortkunden signerar en fullmakt som ger säljföretaget rätt att debitera kortet vissa kostnader i efterhand.
  • alltid spara en kopia av signaturkvittot eller köpnotan enligt anvisningar i ditt avtal. Babs kan efterfråga kopior av dem upp till 24 månader efter att köpet har ägt rum.