MARS

 • Nolia ledarskapsdagar, 200 000 kr fördelat över 2 år (avtal t.o.m. 2020-12-31)
  En av Norrlands största och viktigaste konferens när det gäller ledarskap. Nolia ledarskapsdagar är ett samabete mellan näringsliv, kommuner och landsting med målsättning att utveckla regionen.
 • Exciled dance crew, 40 000 kr
  Medfinansiering till "Årets största danshelg" i Luleå med SM i Breaking 2019, workshops, föreställningar och koreografitävling.

FEBRUARI

 • Teknikens Hus, 200 000 kr.
  Teknikens Hus har funnits i 30 år och står inför ett stort och viktigt omtag med behov av nya lokaler, ev flytt mer centralt och förnyelse av hela verksamheten. Man vill fokusera mer på Norrbottens näringar Rymden, Skogen och Gruvindustrin bland annat. Teknikens Hus beviljas medel till förstudie till projektet.

JANUARI

 • Boden Handboll IF, 300 000 kr fördelat över 3 år (avtal t.o.m. 2021-12-31)
  Genom sina ledare och spelare ska föreningen skapa ett intresse för fysiska aktiviteter hos ungdomar med psykisk ohälsa. Ledare och spelare ska besöka akuta barn- och ungdomspsykiatriska avdelningen och genomföra anpassade fysiska aktiviteter samt bjuda in berörda familjer till hemmamatcher och träningskvällar. Beslutet gäller under förutsättning att Boden Handboll IF spelar i SHE. Projektet medfinansieras av Region Norrbotten och har ett allmännyttigt ändamål.