Hoppa till textinnehållet

Vi investerar i regionens utveckling

Banken bildades 1852, är ett av norrbottens äldsta företag, och har utvecklats till en stark och lönsam bank med verksamhet i Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå. Samtidigt som vi bedriver kommersiell verksamhet engagerar vi oss i frågor som är viktiga för vår regions framtid.

Karta verksamhetsområde

Sparbanken Nord - Framtidsbanken

För att vara en långsiktig och trygg finansiell partner för regionens företag och innevånare är det viktigt att banken har en tillfredsställande lönsamhet. De resurser vi bygger upp stannar i regionen och gynnar våra kunder. Som fristående sparbank har vi inga aktieägare. Därför avsätts en del av vinsten till allmänt utvecklingsarbete inom den region och de kommuner som vi verkar i. Att skapa dessa mervärden och att använda dem på ett sätt som tydligt främjar utveckling och tillväxt och därmed bidrar till vår framtida lönsamhet, är grundvalen för vår existens som självständig bank.


Vi har valt att kalla detta arbete för Sparbanken Nord – Framtidsbanken. Banken har dessutom två fristående stiftelser i Jokkmokk

Syfte

Sparbanken Nord - Framtidsbanken ska bidra till en positiv samhällsutveckling genom att främja följande inriktningar företrädesvis inom Sparbanken Nords verksamhetsområde:

 

 •  Allmännyttig samhällsutveckling
 • Forskning 
 • Ungdomsverksamhet 
 • Utbildning 
 •  Idrott 
 •  Kultur

 

Syftet är att ge stimulans för att skapa tillväxt, fler arbetstillfällen, bra utbildning och livskvalitet. Medel kan utgå till organisationer, föreningar och företag för ändamål som kan bli till allmän nytta eller betydelse för samhällsutvecklingen i regionen.

Riktlinjer

Avsatta pengar används fristående från den ordinarie bankverksamheten. Ändamålen ska vara i samklang med bankens affärs- och samhällssyn. Samarbetspartners och den verksamhet som stöds ska uppfylla krav på god etik och moral, beakta jämställdhet, samt ha en humanistisk syn på frågor kring bland annat etniska, religiösa och kulturella minoriteter som står i god samklang med bankens värderingar.


I allt väsentligt ska också Framtidsbankens mål och ambitioner stå i samklang med såväl regionens/länets som kommunernas utvecklingsprogram.

Sparbanken Nord - Framtidsbanken ska prioritera projekt:

 • som bedöms av väsentlig betydelse för samhällsutvecklingen inom bankens verksamhetsområde
 • som är tidsbegränsade och har tydliga mål
 • där utvärdering kan göras
 • där sökanden gör en egen insats
 • som ger Sparbanken Nord goodwill.

Sparbanken Nord - Framtidsbanken bidrar inte till verksamheter:

 • som normalt finansieras av staten, kommuner eller landsting
 • till anläggningar och/eller löpande driftskostnader utom där synnerliga skäl föreligger
 • där stöd kan uppfattas som politiskt kontroversiellt, som till exempel deltagande eller påverkan i den politiska processen
 • där stöd kan påverka konkurrensförutsättningarna
 • som är direkt skadliga för miljön
 • som strider mot bankens värderingar avseende etik, moral och miljö.

Organisation/beslutsnivåer

Sparbanken Nord - Framtidsbanken har fyra beslutsnivåer: styrelseutskott, lokala utskott, VD och verkställande tjänsteman samt kontorsutskott.

 

Styrelsen utser styrelseutskott som består av tre styrelseledamöter som väljs på två års mandatperiod, verkställande tjänsteman och adjungerad sekreterare. Styrelseutskottet utser ledamöter till respektive lokalt utskott.

 

Lokala utskotten består av styrelseledamöter från bankens styrelse, huvudmän, kontorschef och som adjungerad verkställande tjänsteman eller regionchef. Som adjungerad kan även person som inte ingår i förtroendemannaorganisationen också ingå.


Kontorsutskott består av kontorschef och ytterligare en tillsvidareanställd person på kontoret. Ledamot i utskott ska vara bosatt inom verksamhetsområdet och kund i banken. Ledamot - eller företag som ledamot äger eller har en väsentligt inflytande över - får inte var försatt i konkurs, vara på obestånd eller annars löpa betydande risk att komma på obestånd. Utskottsledamot ska underteckna sekretessförbindelse.

Ansökningar

Sparbanken Nord - Framtidsbanken behandlar inkomna ansökningar och bör också själva tillsammans med samarbetspartners initiera intressanta projekt.


Ansökningar ska innehålla mål och syfte samt förväntat resultat för verksamheten, aktivitets- och tidplan, hur utvärdering kommer att ske, egen insats samt kontaktuppgifter. Ansökningsblankett finns på samtliga sparbankskontor samt som pdf här nedan.

 

Stiftelserna i Jokkmokk behandlar ansökningar vid varje styrelsemöte.

 

Ansökan skickas till:

Sparbanken Nord - Framtidsbanken, Box 735, 941 28 Piteå eller via e-post genom länk på vår hemsida eller till .

 

Ladda ner vår policy här Policy FramtidsBanken

 

Ansökningsblankett i pdf-format  Sparbanken Nord - Framtidsbanken