Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Jämför kortförsäkringar

Dina kort innehåller försäkringar som ger skydd när du reser.  Tabellen visar en översiktlig jämförelse av den komplettterande kortförsäkring som är kopplat till de olika korten. Kom ihåg att alltid läsa de fullständiga villkoren för att ta reda på förutsättningarna för ersättning och begränsningar i försäkringen.

  Bankkort
(gäller alla bankkort förutom Ung)
Sparbanken Nord & Entré, Betal- och kreditkort Mastercard
Kompletterande kortförsäkring – på resan Kompletterande kortförsäkring Kompletterande kortförsäkring
Hur länge gäller försäkringen? 60 dagar 90 dagar
Betalningsvillkor
Resan ska kosta minst 1 000 kr, exklusive skatter och avgifter, för att avbeställningsskyddet ska gälla.
Kort-, Giro-, internet-, Direktbetalning och Swish. Minst 50 % av resan ska vara vara  betald med giltigt betalningssätt. Kortbetalning. Minst 75% av resans totala kostnad ska vara betald med kortet.

Avbeställningsskydd
Om du, närstående eller medresenär blivit akut sjuk, råkat ut för allvarligt olycksfall eller dödsfall. Resan ska kosta minst 1000 kr
Max 15 000 kr/person
Max 45 000 kr/familj
Max 30 000 kr/person
Max 90 000 kr/familj
Anslutningsflyg
Gäller vid försenat flyg som medför missat anslutningsflyg. Flyg ikapp!
  Max 10 000 kr/person
Max 30 000 kr/familj
Ankomstförsening
Om du blir försenad till din destination.
6 timmar: 700 kr/person
2 800 kr/familj
eller
24 timmar: 1 400 kr/person
5 000 kr/familj
2 timmar: 1000 kr/person
7200 kr/familj

Försenat bagage
Om ditt bagage blir försenat till din destination, vid resa som påbörjats från Norden.

6 timmar: 2 000 kr/väska
6 000 kr/familj
eller
48 timmar: 5 000 kr/väska
10 000 kr/familj

(Gäller nödvändiga inköp mot uppvisande av originalkvitto.)

6 timmar: 2 000 kr/väska
6 000 kr/familj
eller
48 timmar: 5 000 kr/väska
10 000 kr/familj

(Gäller nödvändiga inköp mot uppvisande av originalkvitto)

Olycksfallsförsäkring – invaliditet
Ersättning vid medicinsk invaliditet på grund av olycksfall. Varierar beroende på invaliditetsgrad.

64 år eller yngre:
200 000 kr - 400 000 kr

65 år eller äldre:
100 000 kr - 200 000 kr

 
Olycksfallsförsäkring – dödsfall
Ersättning vid dödsfall på grund av olycksfall.

64 år eller yngre:
100 000 kr

65 år eller äldre:
50 000 kr

 
Självriskskydd
Självriskskydd för hem- och bilförsäkringen, om det händer något när du är borta.
Max 10 000 kr

Max 10 000 kr
Försäkringsgivare och villkor Europeiska ERV, villkor Solid, villkor
Tankning fel bränsle   Ja