Hoppa till textinnehållet

Aktuella räntor i Sparbanken Nord

Konton

Pris

Fasträntekonto

- Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år.
- Minsta sparbelopp är 5 000 kronor för privatperson och 50 000 kronor för juridisk person. För fasträntekonto till juridisk person, kontakta din rådgivare för uppgifter om aktuella räntor.
- Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

 

 

Räntor 2020-06-18

Löptid Ränta % Eff. ränta 360/360
3 mån 0,45  
6 mån 0,55  
1 år 0,60 0,61
1,5 år 0,65 0,66
2 år 0,75 0,76
3 år 0,90 0,90
4 år 1,00 1,00
5 år 1,20 1,19
e-sparkonto

- Fria uttag genom överföring mellan konto
- Räntan på e-sparkonto är för närvarande 0,05 %

Privatkonto

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

 

Ungdomskonto

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.
 

Skogskonto

Räntan är för närvarande 0,85 % på Skogskonto

Skogsskadekonto

Räntan är för närvarande 0,85% på Skogsskadekonto.

Investeringssparkonto (ISK)

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 0%
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.

Sparbankskonto

Två fria uttag per år
1 % uttagsavgift fr.o.m tredje uttaget/år
Ränta för närvarande: 0,20 %
Minsta insättning vid öppnande, 50 000 kr

Norrbottenskonto

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0,05 %
Saldo minst 30 000 kr, ränta 0,05 % från första kronan.
Kontot kan öppnas av privatpersoner, föreningar och företag