Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

LEI Legal Entity Identifier

Handlar ert företag med värdepapper eller andra finansiella instrument?

Vanliga frågor och svar

  • En ETF är börsnoterad och handlas på samma sätt som aktier via bankens kontor, Kundcenter Privat eller internetbanken. För att kunna handla med ETF:er behöver du ha en värdepapperstjänst hos banken.

  • Att placera i börshandlade fonder kan innebära både marknadsrisk och valutarisk, precis som för övriga fonder.

  • Avkastningen beror på utvecklingen av det index eller underliggande tillgång som fonden följer. Om ETF:en har hävstång eller inte påverkar också avkastningen.