Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Strukturerade produkter

Vi har tills vidare slutat erbjuda SPAX Nu och Bevis Nu

Vad är SPAX Nu?

SPAX Nu är en Strukturerad produkt med återbetalningsskydd där avkastningen är kopplad till en underliggande marknad, till exempel aktie-, ränte- eller valutamarknaden.

Vad är Bevis Nu?

Bevis Nu är samlingsnamnet på en rad olika Strukturerad produkter. Placeringar som beroende på dess sammansättning kan ge avkastningspotential både vid uppåtgående, nedåtgående eller stillastående underliggande marknad.

Blogg Strukturerade produkter

Bloggen för dig som vill veta mer om Strukturerade produkter.

Hållbara SPAX Nu

Våra hållbara SPAX Nu kombinerar långsiktighet för både din ekonomi och vår planet.

Avgiftsmodell för Strukturerade produkter

Sedan 2018 finns en ny prismodell för Strukturerade produkter.  Syftet är transparens och tydlighet kring vad placeringen kostar och innebär att avgiften tas ut dagligen, i likhet med avgiftsuttaget för fonder. 

Traditionellt har avgiften för Strukturerade produkter varit inkluderad i produktens pris och tagits ut i sin helhet i form av ett arrangörsarvode i samband med köpet. Med den prismodell banken använder är istället en förvaltningsavgift fördelad över hela innehavstiden. 

Swedbanks avgiftsmodell

Sedan 2018 har Swedbank en ny prismodell för Strukturerade produkter.  Syftet är transparens och tydlighet kring vad placeringen kostar och innebär att avgiften tas ut dagligen, i likhet med avgiftsuttaget för fonder. 

Woman using her laptop at a coffee shop.