Bästa utförande av order

Sparbanken Nord har valt Swedbank som utförare av order. Därför blir Swedbanks riktlinjer för utförande av order tillämpliga för dig som kund.
Läs om bästa orderutförande

Orderkvalitet Q4 2018 (RTS27 maskinläsligt format)

Orderkvalitet Q3 2018 (RTS 27 maskinläsligt format)

Orderkvalitet Q2 2018 (RTS 27 maskinläsligt format)

Orderkvalitet Q1 2018 (RTS 27 maskinläsligt format)

Banken har gjort en analys av orderutförandet för 2017 (RTS 28):

Sammanfattning av analys
Utförda order (maskinläsligt format)
Vidarebefordrade order (maskinläsligt format)