Hoppa till textinnehållet

Sparbanken Nord - Framtidsbanken

Knattebanken orange

Tillsammans gör vi det ännu bättre här

Det kan vara den lilla hembygdsföreningen som med sin verksamhet skapar gemenskap och framtidstro i byn. Det kan också vara det framgångsrika idrottslaget som lockar till stolthet och engagemang eller företagsnätverket som väcker entreprenörskap och samarbeten. Det som gör gott och är bra för ett samhälle är ofta storheten i det lilla.

För oss är det viktigt att det går bra för vår region. För går det bra för företagen, organisationerna och människorna som bor här, så går det bra för oss. Och går det bra för oss så kan vi investera ytterligare i projekt som skapar långsiktig hållbarhet och bidrar till den cirkulära ekonomin.

Ingenting skulle dock vara möjligt utan dig som kund - tack för att du är med och gör skillnad.

Vårt samhällsengagemang

Löpande under hela året satsar vi del av vår vinst i samhällsnytta. På lokal nivå fattas beslut av kontorschef och huvudmän som känner sin ort väl, och på regional nivå av banken framtidsutskott. Här kan du ta del av de investeringar som gjorts.

Åtta miljoner extra TACK!

Se filmen om stödet till coronadrabbade verksamheter. Tack till våra kunder som gjort detta möjligt!

 

Se filmerna om våra hjältar på fjäll och hav

Läs om vårt samhällsengagemang i vårt nyhetsrum