Hoppa till textinnehållet

Sparbanken Nord - Framtidsbanken i Jokkmokk

Vi delar årligen ut utvecklingskapital från Framtidsbanken Jokkmokk till boende eller de som har verksamhet och säte i Jokkmokks kommun.

Sparbanken Nord - Framtidsbanken i Jokkmokk

Syftet med Sparbanken Nord - Framtidsbanken är att ge stimulans för att skapa fler arbetstillfällen, tillväxt, bra utbildning och livskvalitet. Medel kan utgå till organisationer, föreningar eller företag för ändamål som kan bli till allmän nytta eller betydelse för näringslivs- eller samhällsutvecklingen i Jokkmokks kommun.

 

Kultur
Sparbanken Nord - Framtidsbanken Jokkmokk/ Kultur, stödjer kultur- , idrotts- och annan föreningsverksamhet. Bidrag kan ges till utveckling av verksamheter som bedrivs inom Jokkmokks Kommun av personer, föreningar eller organisationer

 

Näringsliv
Sparbanken Nord - Framtidsbanken Jokkmokk/Näringsliv, stödjer näringsverksamheter och forskning för att öka kompetensen och sysselsättningen i Jokkmokks kommun. Utöver bidrag till verksamhetsutveckling kan en bra idé som behöver utredas och projekteras få finansiering.

 

Nästa möte: 1 december 2020

Samhällsengagemang i Jokkmokk

Här ser du ett axplock av de investeringar som gjorts under året.

Välkommen in med er ansökan!

Ansökan kan skickas via post, e-post eller via formulär

Fakta

Sparbanken Nord - Framtidsbanken Jokkmokk bildades år 2000 när Pitedalens Sparbank fusionerade med Nova Sparbank i Jokkmokk. Två stiftelser ingår i Sparbanken Nord - Framtidsbanken Jokkmokk; Kultur och Näringsliv. I de två unika stiftelserna lades delar av det kapital som genererats i Jokkmokk under mer än 100 års bankverksamhet

 

Styrelsen

Fyra gånger per år sammanträder styrelsen för Sparbanken Nord - Framtidsbanken Jokkmokk och fattar beslut.

 

Styrelsen består av:

Leif Öhlund, Jokkmokk, ordf
Irene Lundström, Vuollerim
Anton Bagge, Jokkmokk
Carl-Johan Utsi, Jokkmokk
Sara Kristiansson, kontorschef Jokkmokk

 

Policy Sparbanken Nord - Framtidsbanken Jokkmokk