Hoppa till textinnehållet

Vi stöttar ung företagsamhet!

Gotteburken UF

Sparbanken Nord är guldsponsor till Ung Företagsamhet. Vi stöttar alla UF-företag i vårt verksamhetsområde med goda råd, gratis bankgiro, swish, internetbank och företagskonto. Det är ett sätt för oss att visa att våra ungdomar är viktiga och att entreprenörsskap är viktigt.

Sparbanken Nord - Framtidsbanken och Ung Företagsamhet

Varje år tar vi en del av vinsten för att satsa på sånt som får regionen att växa och bli bättre. Vi kallar det Sparbanken Nord - FramtidsBanken. Syftet är att ge stimulans för att skapa fler arbetstillfällen, tillväxt, bra utbildning och livskvalitet i vår region. Ung Företagsamhet är en naturlig samarbetspartner för oss då verksamheten bl a bidrar till att förstärka attraktionskraften hos unga människor på arbetsmarknaden och inte minst bidrar till att öka antalet företag och företagare i länet.


Vi på Sparbanken Nord har valt att satsa 1,3 miljoner under en treårsperiod för att få fram fler unga företagare till länet! Att kunna skapa fler företag med många duktiga entreprenörer är en avgörande framtidsfråga för Norrbotten och hela landet.

 

Att vara kreativ och entreprenöriell idag handlar till stor del om att ha en bra teoretisk och praktisk utbildning i grunden, kompletterat med en stor dos av nyfikenhet, vilja och mod. Om man dessutom tar hjälp av all klokskap och erfarenhet som finns hos andra människor runt omkring så har man bra utgångsläge för att gå vidare i olika livssituationer.

 

Ung Företagsamhets verksamhet bidrar på många sätt till en positiv samhällsutveckling genom att på ett bra och pedagogiskt sätt lyfta in dessa frågor i skolan där både ungdomar och personal på ett naturligt sätt får jobba med näringslivsfrågor.

Fullmakt Ung Företagsamhet

Som minderårig behöver du be dina förmyndare fylla i en fullmakt för att kunna ta del av erbjudandet.


Till fullmakten

Checklista och Styrelseprotokoll

Inför mötet med banken är det en del saker du behöver tänka på.

Checklista

 

UF:s tips på utformning av styrelseprotokoll.

Mall Styrelseprotokoll

UF grundskolan

Den entreprenöriella förmågan kan väckas och tränas upp långt innan gymnasieåldern. Ung Företagsamhet har ett utmärkt skolmaterial för detta.

 

Läs mer om materialet här

 

Gå till UF:s hemsida för mer information

Besök UF Norrbottens hemsida

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation. Sedan 1980 har de utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom processutbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar de även på grundskolan.

 

Ung Företagsverksamhet Norrbotten

Vårt erbjudanden till UF-företagen

  • Företagskonto
  • Bankgiroanslutning (värde 250:-)
  • Internetbanken (värde 500:-)
  • Appen för företag
  • Swish Företag

 

Du behöver ta med dig registreringsbevis och konstituerande styrelseprotokoll som visar vem som tecknar firman, samt legitimation.

 

Då får du ett konto öppnat och knutet till ett bankgironummer så att dina kunder enkelt kan betala dig. Med Internetbanken betalar du företagets räkningar och kan löpande ha kontroll över pengarna.

 

Bankgirobetalningarna är kostnadsfria. Betalningar till plusgiro kostar 3 kr/st. Vid avveckling av firman ska säkerhetsdosan till Internetbanken återlämnas.

Kontakta oss!

Har du frågor eller vill du boka tid?